Våra resor

Så såg helgens resa ut - weekend 8. - 9. oktober 2016. Innom Åsa & Robin i Agnesberg (Göteborg) . Så till Fredrikstad, Kristin & John. Alt trevligt. Kort eller lång resa, det är upplevelsen och människor som räknas. De korta resorna  kommer mera av här - de längre, får sina egna sidor. 

Kort

eller

lång